Pravidla a podmínky


Pravidla serverů


Práva

1.Hráč má právo požádat o pomoc admina v momentě, kdy se otázka vztahuje k našemu serveru. Taktéž při žádosti o pomoc musíte dodržovat pravidla serveru Blockuj.cz.

2.Hráč má právo podat stížnost na jakéhokoliv hráče/admina v případě, že má důkazy, které daného hráče/admina dosvědčí. Jakákoliv stížnost bez důkazu starší 30 dní bude zamítnuta.

Povinnosti

1.Hráč je povinen nahlásit chybu na serveru, a v žádném případě tuto chybu nesmí zneužívat ani jakkoliv zatajovat. V případě zneužití či zatajování hrozí trest trvalého zablokování přístupu na server.

2.Hráč se v žádném případě nesmí vydávat za někoho jiného.

3.Hráč musí respektovat veškerý a-tým. A-tým je autorita serveru. Hráč podléhá nařízením A-týmu.

4.Je zakázáno spamovat chat, psát reklamu na cokoliv mimo server (za jakékoliv zveřejnění IP a URL odkaz se trestá), používat hacky a jakkékoliv zvýhodňování nad hráčem (ani dvojklik či víceklik na myši), nadávat či zesměšnovat ostatní hráče nebo mít nevhodný (sprostý, urážlivý) nick či zakládat residence, hráčskéwarpy nebo cokoliv jiného s vulgárním, urážlivým jménem.

5.Hráč je zodpovědný za svůj účet a to v jakémkoliv případě. Pokud mu někdo změní heslo nebo ho zapomene, není chyba na naší straně.

6.Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie. Platí i pro skiny.

7.Hráč nesmí navádět hráče k porušování pravidel.

8.Hráč nesmí portovat (lákat) ostatní hráče na sebe či na warp za účelém zabití (tpa kill, player trap apod.).

Práva Admin teamu


1.Na zprávy typu „Dáš mi OP? Dáš mi fly?! Dáš mi věci?“ atd., nebo na zprávy, kde otázka nesměřuje na náš server, A-tým odpovídat nemusí, ba naopak vás za to může kicknout či zabanovat.

2.A-tým má právo přesměrovat váš dotaz na jiného člena A-týmu pokud nemá dosatečná práva nebo nedokáže odpovědět.

3.A-tým není povinen si uchovávat důkaz k vašemu prohřešku déle jak 30 dní.

Povinnosti

1.Helper a Admin musí váš problém dořešit. To znamená, že se nemůže ze serveru odpojit při řešení problému úmyslně. (Helper/Admin s váma musí dořešit jen ten problém na, které má pravomoce).

2.A-tým v žádném případě nesmí zneužívat své pravomoce.

3.A-tým se nesmí povyšovat nad hráče.

4.A-tým nemá povinnosti navrátit hráčům věcí o které přišli díky bugům, hackerům/cheaterům. Pokud nemají dostatečný důkaz.

Serverové výhody (VIP,GVIP,DVIP,NVIP,SPONZOR)


1.Zakoupené výhody na váš účet obdržíte do 10ti minut od zakoupení.

2.Za špatně zadané údaje neneseme zodpovědnost, proto před potvrzením pečlivě zkontrolujte, zda jste správně zadali údaje. Doporučujeme 2-3x skontrolovat zda je vše v pořádku.

3.V případě, že do 30ti minut nedostanete výhody, máte možnost řešit s námi tento problém na discordu.

4.Zakoupené výhody nelze přendávat z účtu na účet.

5.Informace k zakoupení serverových výhod naleznete na blockuj.cz/vip.
6.Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu serverových výhod bez ohlášení.

7.Při koupi souhlasíte s těmito pravidly.

8.Veškeré výhody nejsou ochranou proti udělení trestu.

9.Při zakoupení výhod nemáte nárok na reklamaci (vrácení peněz), jelikož se jedná o nákup digitální položky bez hmotného nosiče.

Discord server
1.Hráč podléhá příkazům a nařízením Majitele a Správcům serveru.

2.Tým Blockuj.cz nesmí zneužívat své pravomoce.

3.V případě problému může člen admin týmu váš problém vyřešit, ovšem pouze v případě, že váš dotaz bude souviset se serverem a bude napsán v souladu s pravidly.

4.Je zakázáno jakkoliv obcházet ban.

5.Je zakázáno připojovat se na tento Discord server pod stejným jménem Admin týmu, Majitele.

6. Hráč nesmí používat vulgarní slova.

7. Hráč nesmí vyjadřovat rasistické názory, vtipy apod.

8. Hráč nesmí posílat reklamu na Discordu či členům Discord serveru do soukromých zpráv.

9. Zákaz pornografie.

10. Zákaz posílaní hoaxů/fake news.

11. Zákaz bezdůvodného otevírání ticketů v ticket systému.

Trest
1.Trest dostanete v momentě, kdy porušíte pravidla serveru Blockuj.cz.

2.Pokud si myslíte, že jste dostal trest neprávem, máte právo zažádat o odvolání. Jak si o něj zažádat? Stačí jít na discord a vypsat veškeré podrobnosti (proč, jak k tomu došlo) trestu.

3.Při žádosti o odvolání z trestu berte na vědomí, že a-tým není nucen si uchovávat důkaz k vašemu prohřešku déle jak 30 dní.

4.Pokud jste pravidla serveru porušil, vaše žádost o odvolání bude zcela jistě zamítnuta. (Jen ve vzácných případech si můžete zažádat o odvolání na našem Discordu).

5.Za případné kažení hry (např. podkopávání/zesměšnování/urážení členů týmu) vám může být udělen trest.

6.Za obcházení banu (např. vytvořením si dalšího účtu) vám může být udělen trest.

7.Vyhrazujeme si právo na zabanování účtu bez udání důvodu. (Pokud si zažádáte do 30 dní od banu o předložení informací o vašem banu, A-tým musí vám je sdělit)


Administrátor/správce webu má právo jakkoliv změnit znění těchto pravidel.

Pravidla jsou platné pro minecraft server Blockuj.cz